Prof. Dr. Mutlu Aytemir

Görevi : Eczacılık Fakültesi Dekanı
E-posta : mutlu.aytemir ikcu.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Şenyiğit

Görevi : Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Farmasötik Teknoloji A.B.D. - Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Eczacılık Teknolojisi Bölümü - Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı
 • Radyofarmasi A.B.D. - Radyofarmasi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : zeynep.senyigit ikcu.edu.tr
Telefon : 6106

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Öztürk

Görevi : Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Görevleri :
 • Farmasötik Mikrobiyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Farmasötik Mikrobiyoloji A.B.D. - Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ismail.ozturk ikcu.edu.tr
Telefon : 6109

Doç. Dr. Mehmet Zeki Haznedaroğlu

Görevi : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Farmasotik Botanik A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Farmasotik Botanik A.B.D. - Farmasotik Botanik Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : zeki.haznedaroglu ikcu.edu.tr
Telefon : 6108

Doç. Dr. Seda Nur Topkaya Çetin

Görevi : Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Analitik Kimya A.B.D. - Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
 • Analitik Kimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : sedanur.topkaya ikcu.edu.tr
Telefon : 6141

Prof. Dr. Cüneyt Kemal Buharalıoğlu

Görevi : Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmakoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ckemal.buharalioglu ikcu.edu.tr
Telefon : 6107

Doç. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu

Görevi : Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Biyokimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Eczacılık Temel Bilimleri A.B.D. - Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ezgi.turunc ikcu.edu.tr
Telefon : 6140

Doç. Dr. Tüba Gönenç

Görevi : Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmakognozi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : tuba.gonenc ikcu.edu.tr
Telefon : 6113

Dr. Öğr. Üyesi Elif İnce Ergüç

Görevi : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmasötik Toksikoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : elif.ince ikcu.edu.tr
Telefon : 6122

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Erel Akbaba

Görevi : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmasötik Biyoteknoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : gulsah.erel.akbaba ikcu.edu.tr
Telefon : 6120

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu

Görevi : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Farmasötik Kimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : huseyin.istanbullu ikcu.edu.tr
Telefon : 6111

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Tarhan

Görevi : Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Eczacılık İşletmeciliği A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : nilay.tarhan ikcu.edu.tr
Telefon : 6121

Doç. Dr. Nergiz Hacer Turgut

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nergiz.turgut ikcu.edu.tr
Telefon : 6112

Dr. Öğr. Üyesi Cennet Özay

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cennet.ozay ikcu.edu.tr
Telefon : 6163

Dr. Öğr. Üyesi Fadime Aydın Köse

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fadime.aydin.kose ikcu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : halil.koyu ikcu.edu.tr
Telefon : 6110

Dr. Öğr. Üyesi Yamaç Tekintaş

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yamac.tekintas ikcu.edu.tr
Telefon : 6160

Ars. Gör. Ali Ergüç

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : ali.erguc ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Aybala Temel

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : aybala.temel ikcu.edu.tr
Telefon : 6161

Ars. Gör. Ceylan Dönmez

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : ceylan.donmez ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Emre Kadir Ayan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : emrekadir.ayan ikcu.edu.tr
Telefon : 6164

Ars. Gör. Gökay Albayrak

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : gokay.albayrak ikcu.edu.tr
Telefon : 6162

Ars. Gör. Hüseyin Oğuzhan Kaya

Görevi : Araştırma görevlisi

Ars. Gör. Hüsniye Hande Kuru

Görevi : Araştırma görevlisi

Ars. Gör. Merve Saylam

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : merve.saylam ikcu.edu.tr
Telefon : 6164

Ars. Gör. Miray İlhan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : miray.ilhan ikc.edu.tr
Telefon : 6164

Arş.Gör.Dr. Merve Karpuz

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : merve.karpuz ikcu.edu.tr


Başa Dön