Fakülte Hakkında

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Eczacılık Fakültesi 14 Temmuz 2010 tarihinde 6005 Sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile kurulmuş olup, ilgili kanun 27648 sayılı Resmi Gazete’de, 21 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Prof. Dr. Tijen TEMİZ; Eylül 2013-Ocak 2019 tarihleri arasında Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili olarak görevini sürdürmüştür. Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR; 24 Ocak 2019 tarihinde Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. Doç. Dr. Zeynep ŞENYİĞİT ve  Dr. Öğretim Üyesi İsmail ÖZTÜRK Dekan Yardımcısı, Mustafa SEMERCİ Fakülte Sekreteri olarak görev yapmaktadırlar.

İKÇÜ Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz; sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri esas alan, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasında ve farmasötik bakım hizmetlerinde etkin rol oynayabilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleğine ulusal ve uluslararası alanlarda değer katan, hayat boyu öğrenmeye açık ve girişimci, tüm sağlık paydaşları ile uyum içinde çalışan, iletişim becerileri güçlü, etik değerlere bağlı, hasta ve toplum sağlığına hizmeti ön planda tutan, bağımsız düşünebilen eczacılar ve bilim insanları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Ege Bölgesi ve İzmir ilinin ikinci Eczacılık Fakültesi olan İKÇÜ Eczacılık Fakültesi’nin akademik kadrosunun tümü eczacı ve alanında doktoralı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 2019 yılı itibariyle 2 Profesör, 6 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi ve doktora eğitimine devam eden 13 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç ve dinamik kadromuz; çağın gereksinimlerine ayak uyduran, yenilikçi ve girişimci eczacılar yetiştirme konusunda çalışmalarını büyük bir istek ve özveri ile sürdürmektedir.

 

Akademik Kadromuz İçin Tıklayınız...


Başa Dön