İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

MİSYON - VİZYON

MİSYONUMUZ

 • Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri esas alan,
 • Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasında ve farmasötik bakım hizmetlerinde etkin rol oynayabilecek bilgi ve beceriye sahip,
 • Mesleğine ulusal ve uluslararası alanlarda değer katan,
 • Hayat boyu öğrenmeye açık ve girişimci,
 • Tüm sağlık paydaşları ile uyum içinde çalışan,
 • İletişim becerileri güçlü,
 • Etik değerlere bağlı,
 • Hasta ve toplum sağlığına hizmeti ön planda tutan,
 • Bağımsız ve eleştirel düşünebilen eczacılar ve bilim insanları  yetiştirmektir.              

 

VİZYONUMUZ

 • Çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında öncü,
 • Yenilikçi bir yaklaşımla evrensel düzeyde hizmet veren donanıma sahip lidereczacılar yetiştiren,
 • Meslek ahlakı ve yetkinliği ile sağlıklı toplum oluşturulmasında ve sürdürülmesinde etkin rol oynayan saygın bir fakülte olmaktır.

 

Menüyü Kapat