İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Burs Komisyonu

Komisyon hakkında,

Bu Komisyonun görevleri,

İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin burs başvurularını değerlendirmek için kriterleri ortaya koymak ve başvuruları karara bağlamaktır. Ayrıca komisyon, gerekli durumlarda tahsis edilen bursların devamına/kesilmesine karar verme yetkisine sahiptir. Aksaklıkların giderilmesi amacı ile gerekli önlemlerin alınması ve destek veren kurum, kuruluş ve kişilerle iletişim kurmak, komisyonun görevleri arasındadır.

Üyeler,

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah EREL AKBABA (Başkan)

Doç. Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Cennet ÖZAY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Merve KARPUZ (Üye)

Araş. Gör. Dr. Aybala TEMEL (Üye)

 

Burs Komisyonu Yönergesi

İletişim

Üye

Araş. Gör. Dr.  Aybala TEMEL

Tel: 0 232 329 35 35-6161

E-posta: aybala.temel@ikcu.edu.tr 

 

 

 

 

Menüyü Kapat