İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bilimsel Araştırma Projeleri

Fakültemiz Bilimsel alandaki sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek adına, farklı alanlarda projeler yürütmekte veya  çalışmalara destek vermektedir. 

 

Fakültemiz Bünyesinde Yürütülen Projeler;

 

Proje Adı Proje Türü Yürütücü
Parkinson tedavisinde yeni ilaç geliştirme ve formülasyon çalışmaları: KOJI MG84’ün anti-nörodejeneratif ve nöroprotektif etkisinin in vitro/in vivo incelenmesi ve farmakokinetik araştırmaları TUSEB Prof. Dr. Mutlu Aytemir 
Vitex Agnus - Castus L. Ve Rosmarinus Officinalis L. Ekstrelerinin Optimizasyonu İle Hazırlanan Yarı Katı Formulasyonun Antiakne Etkinliğinin Belirlenmesi ÖNAP Doç Dr. M. Zeki Haznedaroğlu
Sentetik ve Bitkisel Kaynaklı Bazı Bileşiklerin Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) İzolatlarına Karşı Antibakteriyel ve Antibiyofilm Etkinliğinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması ÖNAP Dr. Öğr.Üyesi İsmail Öztürk
Klinik Enterokok İzolatları Üzerinde Seragenin (Csa-44)’ İn Antimikrobiyal Ve Antibiyofilm Aktivitesinin İncelenmesi GAP Dr. Öğr.Üyesi Yamaç Tekintaş
Staphylococcus Aureus Enfeksiyonlarının Topikal Tedavisi İçin Antibiyotik İçeren Lipozom Formülasyonlarının Geliştirilmesi ÖNAP Doç Dr. Zeynep Şenyiğit
Nörolojik hastalıkların antisense gen teknolojisi aracılı tedavisinde kullanılmak üzere virüslerden ilham alan, hedeflenebilir nanotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi TÜBİTAK -3501 Dr. Öğr.Üyesi Gülşah Erel Akbaba
 Diyabetik Yara İyileşmesinde Kullanılmak Üzere Hücre Penetrasyon Peptidi Aracılı Yenilikçi Nanoenkapsüle Sistemlerin Geliştirilmesi Ve Etkinliklerin İn Vitro/İn Vivo Değerlendirilmesi ÖNAP Dr. Öğr.Üyesi Gülşah Erel Akbaba
Nörolojik hastalıkların antisense gen teknolojisi aracılı tedavisinde kullanılmak üzere virüslerden ilham alan, hedeflenebilir nanotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmes BAP - ÖDÜL Dr. Öğr.Üyesi Gülşah Erel Akbaba
Sıçanlarda Oluşturulan Prenatal Stres Modelinde Nörodejeneratif Değişiklikler Ve Nöroplastisite İle İlişkili Moleküler Mekanizmaların Araştırılması ÖNAP Doç. Dr. Ezgi Turunç Özoğlu
Brassica Oleracea Var. Capitata F. Rubra Herba Ve Raphanus Sativus ‘Red Meat’ Radiks Kısımlarından Potansiyel Nöroterapötik Etkili Ekstre Ve Fraksiyonların Eldesinin Araştırılması ÖNAP Dr. Öğr.Üyesi Halil Koyu
Kolistin Hapsedilmiş Nanoboyutlu Teranostik Lipozomların Geliştirilmesi ve Pseudomonas aeruginosa Kökenleri Üzerine In Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi GAP Dr. Öğr.Üyesi Merve Karpuz
Bazı Memeli Hayvan Türlerinden Alınan Süt Örneklerinin Antikanser Potansiyellerinin ve Vitamin E Miktarlarının Karşılaştırmalı Analizi GAP Doç Dr. Tuba Gönenç

 

 

 

Fakültemizdeki Öğretim Üyelerinin, Araştırmacı ve Danışman olarak destek verdikleri projeler;

Proje Adı Proje Türü Destekleyen Araştırmacı ve Danışmanlar
Parkinson Tedavisi İçin Rasajilin Mesilat Bukkal Formülasyonlarının Geliştirilmesi TÜBİTAK 1002 Dr. Öğr. Üyesi Fadime Aydın Köse
Bir Grup Benzoksazol ve Benzimidazol Türevi Bilesigin Sentezi, Miyeloperoksidaz Inhibitör Etkinliginin Tayin Edilmesi ve Yapı-Etki Iliskilerinin Degerlendirilmesi TÜBİTAK 1003 Dr. Öğr. Üyesi Fadime Aydın Köse
Ege Bölgesi'nde Yayılış Gösteren Marrubium L. Taksonlarının Kimyasal İçeriklerinin ve Sitotoksisitelerinin Araştırılması TÜBİTAK 1004 Dr. Öğr. Üyesi Fadime Aydın Köse
Prangos uechtritzii Boiss&Hausskn ve Prangos heyniae H.Duman & M.F.Watson Taksonlarından Elde Edilen Ekstrelerin ve Kimyasal Bileşiklerin Sitotoksik ve Enzim İnhibisyonu Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK 1005 Dr. Öğr. Üyesi Fadime Aydın Köse
Radyoişaretli ftalosiyaninin Gram negatif, Gram pozitif bakterilerde tutulumu ve antimikrobiyal fotodinamik terapi potansiyelinin in vitro olarak tespiti BAP Dr. Öğr. Üyesi İsmail Öztürk
Mikro- ve Makro-alglerin Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Patojenik Mikroorganizmalar Üzerindeki Antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi BAP Dr. Öğr. Üyesi İsmail Öztürk
Bdellovibrio bacteriovorus’un klinik patojenler ve biyofilmleri üzerine etkisi  BAP Dr. Öğr. Üyesi Yamaç TEKİNTAŞ
İzmir İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PROJESİ Dr. Öğr. Üyesi İsmail Öztürk
İmmün Kontrol Noktası Proteini PD-L1’in CRISPR/Cas9 Aracılı Gen Nakavtına Yönelik Yeni Hedeflenebilir Nanopartiküler Sistemlerin Geliştirilmesi ve İmmuno-Onkolojik Etkinliğinin Meme Kanseri Modelinde İn vitro/İn vivo Değerlendirilmesi TÜBİTAK -1001 Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Erel Akbaba
Selektif Tirozin Kinaz 2 (Tyk2) Enzim İnhibitörü Heterosiklik Bileşiklerin Biyoaktivite Çalışmaları Ve Yapı Optimizasyonları ÖNAP  Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Erel Akbaba, Doç Dr. Ezgi Turunç Özoğlu
 Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılmak Üzere Bir Jak Inhibitörü Olan Tofasitinib Sitrat Içeren Intraartiküler Formülasyonların Geliştirilmesi ve iIn vitro/in vivo Değerlendirilmesi TÜBİTAK -1001 Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Erel Akbaba
COVID-19’a karşı hızlı aşı geliştirilmesi  TÜBİTAK -1004 Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Erel Akbaba
Hipertansiyonun Kan Beyin Bariyeri Üzerine Etkilerinin İn Vitro Modelde İncelenmesi COST (Avrupa Birliği P.) Doç Dr. Ezgi Turunç Özoğlu
Koroner Kronik Total Oklüzyonda Transkardiyak Mekanomir Gradiyenti ile Kollateral Gelişimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi TÜBİTAK 1001 Doç Dr. Ezgi Turunç Özoğlu
Preeklampsi Patogenezinde Rol Oynayan Hücresel Ve Moleküler Yolakların Umblikal Arter Düz Kası, Plasenta Ve Serum Örneklerinde Araştırılması ÖNAP Doç Dr. Ezgi Turunç Özoğlu
Doğal Ve Sentetik Kaynaklı Bazı Bileşiklerin Histon Deasetilaz-1 (HDAC-1) İnhibitörü Aktivitesinin İn-Vitro Ve İn-Silico Yöntemlerle Araştırılması ÖNAP Doç Dr. Ezgi Turunç Özoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu
Prangos uechtritzii BoissHausskn ve Prangos heyniae H.Duman M.F.Watson Taksonlarından Elde Edilen Ekstrelerin ve Kimyasal Bileşiklerin Sitotoksik ve Enzim İnhibisyonu Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK 1002 Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu
Fmf (Ailevi Akdeniz Ateşi) Hastalığı Tanısı İçin Ekonomik Ve Taşınabilir Biyosensör Sistemi TÜBİTAK 1005 - ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI Doç Dr. Seda Nur Topkaya Çetin
Kanser Hücrelerinin Terapötik Yanıtlarını Saptamaya Yönelik Plazmonik Temelli Biyo-Etiketsiz Bir Biyosensör Tasarımı TÜBİTAK 3501 - KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI Doç Dr. Seda Nur Topkaya Çetin
Farmasötı̇k Preparatlarda Nateglı̇nı̇d Etken Maddesinin Spektrofotometrı̇k Ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi ve Validasyonu  GAP Doç Dr. Seda Nur Topkaya Çetin

 

Menüyü Kapat