İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

  1   

Başkan: Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

2

Üye: Prof. Dr. Bülent TURGUT

3

Üye: Prof. Dr. Meltem KURUŞ

4

Üye: Prof. Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU

5

Üye: Doç. Dr. Tuba GÖNENÇ 

6

Üye: Doç. Dr. Nergis Hacer TURGUT

7

Üye: Dr. Öğrt. Üyesi Fadime AYDIN KÖSE

8

Raportör: Mustafa SEMERCİ

 

 

Menüyü Kapat