İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İş Olanakları

Mezunlarımız 5 yıl boyunca aldıkları teorik ve pratik bilgiler ile tam ve donanımlı birer eczacı olarak farklı birçok iş alanında rahatlıkla çalışabilecektir. Eczacılık fakültesi mezunları serbest eczacı olarak kendilerine ait eczane veya ecza depoları açabilir, ayrıca bu işyerlerinde eczacı olarak çalışabilirler. Bunlar dışında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde eczacı olarak çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler. Bu çalışma alanlarına ek olarak, ilaç ve kozmetik endüstrisi eczacıların yaygın olarak istihdam edildiği alanlardır. Ayrıca eczacılar, gerek eczacılık fakültelerinde gerekse diğer fakültelerin uygun bölümlerinde, akademik kariyer yaparak öğretim üyesi olma imkânına da sahiptirler.

Ülkemizin nüfusundaki ve ortalama yaşam süresindeki artış göz önüne alındığında sağlık personeli ihtiyacın artacağı öngörülmektedir. Eczacılar topluma sağlık hizmetlerinin verilmesinde en önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayımlanan ‘2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi’ raporunda belirtildiği üzere, Türkiye’de aktif çalışan eczacı sayısı 26.642’dir. Bir başka deyişle 1.000 kişiye düşen eczacı sayısı 0,34’tür. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ortalaması 0,49; AB ortalaması ise 0,77’dir. Türkiye’de eczacı istihdamının % 92,3’ü özel sektörde, % 6,6’sı Sağlık Bakanlığı’nda ve % 1,1’i üniversitelerdedir.

Menüyü Kapat