İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bologna Süreci ve Değişim Programları Komisyonu

Komisyon Hakkında

Bu komisyonun amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Bologna süreci gerekliliklerinin takvime uygun şekilde yürütülmesini takip etmek, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının adaletli ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.

Üyeler

 Doç. Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU (Komisyon Başkanı)

 Doç. Dr. Nergiz Hacer TURGUT

 Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZTÜRK

  Dr. Öğr. Üyesi Gülşah EREL AKBABA

 Dr. Öğr. Üyesi Elif İNCE

 

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Cüneyt Kemal BUHARALIOĞLU

Tel: 0 232 329 35 35-6107

E-posta: ckemal.buharalioglu@ikc.edu.tr

 

Komisyon Çalışma Prensipleri/Yönerge, Usul ve Esaslar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bologna Süreci ve Değişim Programları Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

 

Etkinlikler

Komisyon üyeleriyle yapılan 3 toplantı ile Türkiye’deki eczacılık fakültelerinin program çıktıları (PÇ) ve program yeterlilikleri (PY) incelenmiş, fakültemiz PÇ/PY önerileri oluşturulmuştur. Fakültemiz Dekanı ve öğretim elemanları ile yapılan 5 toplantı ile PÇ/PY taslakları oluşturulmuştur. Serbest Eczacı, SGK Eczacısı, Hastane Eczacısı, Eczacı Odası’nda Görev Almış Eczacılar, Endüstri Eczacıları, Eczacılık Fakültesi Hocaları, Eczacılık Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinden oluşan dış paydaşlar ile PÇ/PY taslakları görüşülmüş; taslak üzerinde değişiklikler yapılmış ve öneriler kaydedilmiştir.  Dış paydaşların önerileri doğrultusunda son hali verilen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri/ Program Çıktıları Fakülte Kurulu’nda kabul edilmiştir.

 

İletişim

Komisyon Başkanı

Doç. Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU

Tel: 0 232 329 35 35-6108

E-posta: zeki.haznedaroglu@ikc.edu.tr

Komisyon İletişim veya Sekretarya

Dr. Öğr. Üyesi  Gülşah EREL AKBABA

Tel: 0 232 329 35 35-6160

E-posta: gulsah.erel.akbaba@ikc.edu.tr

 

İlgili Linkler

http://bologna.ikc.edu.tr/

http://disiliskiler.ikc.edu.tr/

http://bologna.yok.gov.tr/

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1

http://www.yok.gov.tr/web/farabi/mevzuat

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/mevzuat

 

Menüyü Kapat