Dekanın Mesajı


        

 

 

 

 

 

 

 

        

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık programının amacı; meslek onurunu her şartta koruyacak mesleki etik değerlere sahip, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, ulusal ve uluslararası işbirliğine önem veren, bilgiye ulaşma ve kendini sürekli eğitme yeteneğine sahip, toplum sağlığını ön planda tutan, iletişim becerileri güçlü ve nitelikli eczacılar yetiştirmektir. Aynı zamanda donanımlı, genç ve dinamik akademik kadrosu ile ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkacak bilimsel projeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Eczacılık Fakültesi 5 yıllık eğitim veren bir program olup, mezunları serbest eczacı olarak kendilerine ait eczane veya ecza depoları açabilirler, ayrıca bu işyerlerinde eczacı olarak çalışabilirler. Bunlar dışında, Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ve diğer kurumlara bağlı olan eczanelerde ya da özel hastanelerin eczanelerinde de çalışabilirler. Sağlık Bakanlığının çeşitli kurumlarında,  Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediye İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapabilirler. Diğer Bakanlıkların sağlıkla ilgili birimlerinde çalışabilirler. Bu çalışma alanlarına ek olarak, İlaç ve Kozmetik Sanayi, eczacıların yaygın olarak istihdam edildiği endüstriyel kuruluşlardır. Ayrıca eczacılar, gerek Eczacılık Fakültelerinde, gerekse diğer fakültelerin uygun bölümlerinde öğretim üyesi olma imkânına da sahiptirler.

Akademik kadrosunda eczacılık lisans programı mezunu ve alanlarında doktoralı 2 Profesör, 6 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez 82 lisans öğrencisi alarak eğitime başlamıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimizle birlikte toplam 182 öğrencimiz bulunmaktadır. Fakülte bünyesindeki 13 Araştırma Görevlisi (ÖYP) farklı üniversitelerde doktora eğitimlerine devam etmektedir.

 

                                                                                  Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

                                                                               Eczacılık Fakültesi Dekanı