İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tehlikeli Atık Komisyonu

Komisyon Hakkında

Bu komisyonun amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, güvenli bir şekilde geçici olarak depolanması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamaktır.

Üyeler

 Dr. Öğr. Üyesi Halil KOYU (Komisyon Başkanı)

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İSTANBULLU

 Dr. Öğr. Üyesi Yamaç TEKİNTAŞ

Arş. Gör. Dr.  Hazal Ezgi GÜLTEKİN

 

Komisyon Çalışma Prensipleri/Yönerge, Usul ve Esaslar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tehlikeli Atık Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

 

Etkinlikler

29.06.2018 tarihli komisyon toplantısı ile İKÇÜ Eczacılık Fakültesi Tehlikeli Atık Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları belirlenmiştir.

 

İletişim

Komisyon İletişim veya Sekretarya

Araş. Gör. Dr. Hazal Ezgi GÜLTEKİN

Tel: 0 232 329 35 35-6160

E-posta: hazalezgi.gultekin@ikcu.edu.tr 

 

İlgili Linkler

www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.doc

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm

Menüyü Kapat