İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Staj Komisyonu

Komisyon Hakkında

Bu komisyonun amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmalarının temel ilkelerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmektir. Ayrıca, öğrencilerin mesleki eğitimleri ve becerilerini, işbaşı çalışmalarıyla pekiştirerek yapacakları staj çalışmalarına yönelik esasları düzenlemek ve yürütülmesini sağlamaktır.

Üyeler

Prof. Dr. Cüneyt Kemal BUHARALIOĞLU (Başkan)

Doç. Dr. Nergiz Hacer TURGUT

 Dr. Öğretim Üyesi Halil KOYU 

 Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin İSTANBULLU

 Dr. Öğretim Üyesi Nilay TARHAN

Arş. Gör. Miray İLHAN

“İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu Yönergesi” henüz hazırlanma aşamasındadır.Komisyon Çalışma Prensipleri/Yönerge, Usul ve Esaslar

 

İletişim

Komisyon Başkanı:

Prof. Dr. Cüneyt Kemal BUHARALIOĞLU

Tel: 0 232 329 35 35-6107

E-posta: ckemal.buharalioglu@ikc.edu.tr

Komisyon İletişim veya Sekretarya:

Dr. Öğr. Üyesi Nilay TARHAN

Tel: 0 232 329 35 35-6110

E-posta: halil.koyu@ikc.edu.tr

 

İlgili Linkler

http://www.ikc.edu.tr/

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-3.htm

 

Menüyü Kapat